Büyük düşünürlerden büyük sözler

>
>
>Güzel Sözler
>

>
>

>
>
>ACI
>   _____
>
>*  İçiniz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir. (F.Garcia Lorca)
>*  Acıların en acısı kendi kendimize çektirdiğimizdir. (Sophokles)
>*  İnsanın alışamıyacağı acı yoktur. (Gabrielle D'Annunzio)
>*  Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. (L.A.Seneca)
>*  Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır. (H.Erhan Bener)
>*  Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarını bile
>getirmezler. (Samuel Johnson)
>*  Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. (Napoleon)
>*  Acı tanımamış olmamak, büyük bir acıdır. (Cicero)
>
>AÇLIK
>   _____
>
>*  Açlık, sert kemikleri yumuşatır. (Trivalluvar)
>*  Açlık, kılıçtan bile keskindir. (Beamont Flketcher)
>*  Yoksulun zengin açar malinden, Tok olan bilmez acın halinden  (Şinasi)
>*  Deve yükü aş olsa, ac'a az görünür. (Kaşgarlı Mahmut)
>*  Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz. (Roy Chansior)
>*  Tok olan cümle alemi tok sanır. (Sabayi)
>
>ADALET
>   _____
>
>*  Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. (Hadis-i
>Şerif)
>*  Adalet mülkün temelidir.(Hz.Ömer r.a.)
>*  Adil hükümdarın bir gün adaletle hükmetmesi, bir adamın kendi kendine
>altmış sene nafile ibadet etmesinden daha  hayırlıdır. (Hadis-i Şerif)
>*  Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
>(Blaise Pascal)
>*  Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph
>Joubert)
>*  Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J. Amyot)
>*  Geç kalan adalet, adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)
<******> >*  İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. (Yavuz MEĞRİLİ)
>
>AFFETMEK
>   _____
>
>*  Affetmek, zaferin zekatıdır. (Hadis-i Şerif)
>*  Birinin suçunu affedip bağışladıktan sonra pişman olma, cezalandırdığın
>zaman sevinme. (Hz.Ali r.a.)
>*  İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha
>iyidir. (Cafer b. Muhammed)
>*  Affın en güzeli, hasmını ezmeğe müktedir iken yapılandır. (Ömer bin
>Abdülaziz)
>*  Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. (Publilius Syrus)
>*  Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir, korkaklaırın tabiatında af
>diye birşey yoktur. (Laurence Sterne)
>*  Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. (Câmi)
>*  Zalimleri affetmek mazlumlara zulümdür. (Sadi)
>*  Aptalı  sık sık affetmek onu ahlaksız yapar. (Publius Cyrus)
>*  Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir.
>(Confucius)
>*  Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. (Mme Dorothe
>Deluzy)
>*  Öfkelenmek beşeri  bir olaydır, fakat bilahere sakinleşmemek  ve
>affetmemek ayıplanacak iğrenç  bir harekettir.(Sales)
>*  Sayısız günahlarımızı affeden Allah'ın bir kulu olarak, neden bir suçu
>bağışlamayayım? (Kenan Rifai)
>
>AHLAK
>   _____
>
>*  İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır. (Hadis-i Şerif)
>*  Ahlak cemiyetin temelidir. (De Chateaaubriand)
>*  Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. (Ernest
>Renan)
>*  Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel
>ahlak ile memnun etmeye çalışın. (Hadis-i Şerif)
>*  Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı
>Basri)
>*  Allah'ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim. (Hadis-i Şerif)
<******> >   _____
>
>AHMAKLIK
>   _____
>
>*  Ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır.
>(Cenap Şehabettin)
>*  Ahmaktan uzaklaşmak, Allah'a yaklaşmaktır. (Hasan-i Basri)
>*  Ahmaklarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir. (La Fontaine)
>*  Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine
>bırakmaktır. (John billings)
>*  Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. (Moliere)
>*  Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar,
>gençlerin aptal olduklarını bilrler. (Chapman)
>
>AKIL
>   _____
>
>*  Allah Teâlâ akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. (Hadis-i Şerif)
>*  Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez.
>(Şeyh Sadi)
>*  İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sikleti
>çekmez (Ziya Paşa)
>*  İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman,
>hayvan ortaya çıkar. (Epictetos)
>*  İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse
>aklından şikayetçi  değildir. (Montaigne)
>*  Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.
>(W.Shakespeare)
>*  Bir adamın sorusundan, onun aklının derecesi anlaşılır. (Hz.Ömer r.a.)
>*  Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız.
>(Charles De Montesquieu)
>*  Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu
>söylemeyin. (P.Lord Chesterfield)
>*  Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım. (Socrates)
>*  Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı
>bir insandır (Epictetos)
>*  Akıllı bir kimse, kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise
<******> >birçoğunu saklar. (Harry Karns)
>*  Akıllı  bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. (Beydeba)
>*  Akıllı olmak da birşey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
>(Descartes)
>*  Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalar.
>(Goethe)
>
>ALİM
>   _____
>
>*  De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer Suresi 39/10)
>*  Kişi, bulunduğu ülkede kendisinden alim birisinin mevcudiyetini kabul
>ettiği müddetçe, hakikaten alimdir. Kendisini      bütün alimlerden üstün
>gördüğü  takdirde, cahilliğini ortya koymuş olur. (Abdullah bin Mubarek)
>*  Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah'ın en kızdığı
>şeydir. (İmam Evzai)
>*  Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük
>yaslayan alim olacaktır. (İbrahim bin Utbe)
>*  Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır.
>(Hadis-i Şerif)
>*  Kişi bildiği ile amel etmedikçe alim olmaz. (Hadis-i Şerif)
>*  Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir.
>(Süfyan bin Uyeyne)
>*  Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de,
>çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz.  (Fudayl bin İyaz)
>*  Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. (L.Gienin)
>
>ANNE
>   _____
>
>*  Cennet annelerin ayakları altındadır. (Hadis-i Şerif)
>*  Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir. (Yavuz MEĞRİLİ)
>*  Annesi işlerine karışmaya devam ettikçe, hiç kimse yaşlı değildir.
>(E.Paul Hovey)
>
>
>ARKADAŞ
>   _____
>
>*  Arkadaşlığını ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkadaş değildir .
>(Beaumont Fletcher)
>*  Arkadaşlık, her zaman gölge veren bir ağaçtır. (Yavuz MEĞRİLİ)
<******> >*  Kişi arkadaşı ile ölçülür. (Hz.Ali r.a.)
>*  Kişi  arkadaşının dini ve ahlakı üzerinedir. (Hadis-i Şerif)
>*  Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. (Nicolas Boileau)
>*  Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir. (De Sacy)
>*  Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz. (Jacgues Delille)
>*  Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv. (Publius Cyrus)
>
>BABA
>   _____
>
>*  İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.
>(Goethe)
>*  Babanın faziletleri, çocukların servetidir. (Anatole France)
>*  Bir baba yüz öğretmene bedeldir. (George Herbert)
>*  Baba olduktan sonra  göreceksiniz ki, kendi mutluluğunuzdan çok,
>çocuğunuzun mutluluğu ile mutluolabilirsiniz (Balzac)
>*  İyiliklerin en iyisi kişi babasının dostu olanlara iyilik etmesidir.
>(Hadis-i Şerif)
>
>BAŞARI
>   _____
>
>*  Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. (Moliere)
>*  Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. (La Rochefoucauld)
>*  Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. (H.r.A. De
>Maupassant)
>*  Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. (N.S.R. De
>Chamfort)
>*  Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey
>öğretir. (Yavuz MEĞRİLİ)


>BELA
>   _____
>
>*  Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğü  nisbetindedir. (Hadis-i Şerif)
>*  Allah Teala mümin kulunun üzerinden bir günah kalmayıncaya kadar onun
>üzerinden belayı eksik etmez.(Fudeyl b.İyaz)
>*  İnsanlar, başlarına gelen bela ve musibetleri, ondan daha büyükleriyle
>kıyas etselerdi, şüphesiz belaların bazısını afiyet kabul ederlerdi. (Eş
<******> >Şarbi)
>   _____
>
>BENCİLLİK
>   _____
>
>*  Bencillik, dostluğun zehiridir. (Yavuz MEĞRİLİ)
>*  Bencil insan, tek başına kalmış  meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.
>(Turgenyev)
>*  Bencilliğin gözü perdelidir. (Mamatha Gandhi)
>*  Benden sonra tufan!... (MMe de Pompadour)
>*  Başkası düştü mü, "Çürük tahtaya basmasaydı" deriz. Kendimiz düşünce,
>bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından  şikayet ederiz. (Cenap
>Şehabettin)
>*  Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini
>bastırmayan insan pek enderdir. (Byron Langenfeld)
>*  Ben diyen insandan uzaklaşın. (Fethullah Gülen)
>   _____
>
>BİLGİ
>   _____
>
>*  Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. (Marcel Lenoir)
>*  Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. (Claude Bernard)
>*  Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan
>define gibidir. (Hadis-i Şerif)
>*  Hak'tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekarlıktır, onun akıl ve
>zeka ile alakası yoktur. (Eflatun)
>*  Bilgili adam güneş  gibidir, girdiği yeri aydınlatır. (Zübeyr Gündüzalp)
>
>BÜYÜKLÜK
>   _____
>
>*  Büyük görünen birçok adam, onlara yakından bakınca büyüklükllerinden çok
>şey kaybederler. (Landor)
>*  Büyüklerin davranışlarında hikmet aramak gerekir, kuusr değil.
>(Fethullah Gülen)
>*  Çocukluktaki safiyetini kaybetmeyen adama büyük adam denir. (Mencius)
>*  Teftiş edildiği vakit sevinen, tenkit edildiği vakit gülen mahluka büyük
>adam denir. (Cemil Sena Ongun)
>*  Hiçbir şey, büyüklük kadar sade değildir. Çünkü  sade olmak, biraz da
>büyük olmaktır. (Albert Camus)
>*  Büyük insanlar, bütün acılara şikayetsiz katlanırlar. (Schiller)
<******> >*  İnsanların büyüklüğü yaptığı işlerin büyüklüğüyledir. (Gönenli Mehmet
>Efendi)
>
>
>
>
>   _____
>
>CAHİLLİK
>   _____
>
>*  Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, Çünkü cahil ne gelirse söyler
>diline. (La Edri)
>*  Basma cahilin izine, gitme şeytanın sözüne  (Ruhsati)
>*  Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. (Sadi)
>*  Boş kap, dolu fıçıdan çok ses çıkarır. (John Lyly)
>*  Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (La
>Bruyere)
>   _____
>
>CESARET
>   _____
>
>*  Doğru olan şeyi gördüğü halde yapamamak cesaretsizliktir. (Konfüçyüs)
>*  Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. (Eflatun)
>*  Hiç bir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. (Schiller)
>*  Dünyada birçok kişiler, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar.
>(Sdney Smith)
>*  Cesaret, insanı zafere, korkaklık da ölüme götürür. (Seneca)
>*  Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı  bilmelidir. (La
>Fontaine)
>*  Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez. (Büyük
>İskender)
>*  Uzaktan cesur olmak kolaydır. (Demosthenes)
>Cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. (Vittorio Alfieri)
>   _____
>
>CİMRİLİK
>   _____
>
>*  Allah'ın fazlü kereminden verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun,
>kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu, onlar için bir
>şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kiyamet günü boyunlarına
>dolanacaktır. (Al-i İmran/180)
>*  Aman aman, cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri
>cimrilik helak etmiştir. Cimrilik, onları kan dökmeye ve haramı helal
<******> >tanımaya sürüklemiştir. (Hadis-i Şerif)
>*  Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.
>(Benjamin Franklin)
>*  Cimrilikten kimse bezirgan olmaz. (Karacaoğlan)
>*  Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. (Şeyh Sadi)
>*  Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına (Neyzen
>Tevfik)
>*  Cimriler, kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan
>kişilerdir. (Stanislaw Leszecnski)
>*  Hem cimrilik, hem de korkaklık mümine yakışmaz. (Hadis-i Şerif)
>   _____
>
>CÖMERTLİK
>   _____
>
>*  Cömertlik, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. (Süfyan bin
>Uyeyne)
>*  Allah cömerttir, cömetliği ve güzel aklakı sever. (Hadis-i Şerif)
>*  Veren el, alan elden üstündür. (Hadis-i Şerif)
>*  Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. (Vauvenargues)
>*  Cömertliğin afeti başa kakmadır. (Hadis-i Şerif)
>*  Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir.
>(La Bruyere)
>   _____
>
>CUMA
>   _____
>
>*  Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı  zaman, hemen Allah'ı
>anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu,sizin
>için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi /9)
>*  Cuma gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate denk getiren
>Müslümana Allah dilediğini  verir. (Hadis-i Şerif)
>Özürsüz üç Cuma'yı terkeden kimsenin kalbin Allah mühürler. (Hadis-i Şerif)
>   _____
>
>ÇALIŞMAK
>   _____
>
>*  Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.  (Necm
>Suresi /39)
>*  Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir;
>çalışmak. (Dale Carnegie)
<******> >*  Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise,
>kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz.Ali r.a.)
>*  Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın
>tembelliğinden iyidir. (G.Gracian)
>*  Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın çalışın (Otto Von Bismark)
>*  Çalışmak, herşeyi fetheder. (Virgil)
>*  Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. (Victor Hugo)
>*  Dolaşan köpek açlıktan ölmez. (Prosfer Merimee)
>   _____
>
>ÇOCUK
>   _____
>
>*  Çocuk kokusu, Cennet kokularındandır. (Hadis-i Şerif)
>*  Çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isimm vermek, evladın ,baba
>üzerindeki haklarındandır. (Hadis-i Şerif )
>*  Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerine ne düşse iz bırakır. (Haim
>Jinott)
>*  Çocukların, nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. (Joseph
>Joubert)
>*  Çocuk, dünyanın en  büyük saadetidir. (Dostoveyski)
>*  İnsan torun sahibi olduktan sonra çocuklarını anlamaya başlar. (Erich
>Köstner)
>   _____
>
>DALKAVUKLUK
>   _____
>
>*  Dalkavukların yüzüne toprak saçın. (Hadis-i Şerif)
>*  Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boşi kaşıkla besler. (Casişno de
>Gregrio)
>*  Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış  bir çemberdir.
>(Montesquieu)
>   _____
>
>DARGINLIK
>   _____
>
>*  Bir Müslümanın, kardeşine üç günden fazla küskün durması helal olmaz,
>ancak kötülüğünden emin olamayacağı bir kimse ise, o zaman helal olur.
>(Hadis-i Şerif)
>*  Din kardeşine bir yıl dargın duran kimse, onun kanını akıtmış gibidir.
>(Hadis-i Şerif)
>*  Müslümanın din kardeşine üç günden fazla ziyade dargın durması helal
<******> >olmaz. Önce konuşan, Cennet'e girer. (Hadis-i Şerif)
>   _____
>
>DERT
>   _____
>
>*  Dert insanı uyutmaz (Victor Hugo)
>*  Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilmez.
>(Aşık Veysel)
>*  Neye gam çekersin hey koca sersem, Dertsiz baş mı olur ademiz madem
>(Mir'ati)
>*  Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. (Bediuzzaman)
>*  Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni  dertlere edinmektir. (Shakespeare)
>*  Dar günümde dost düşman belloldu, On derdim var ise şimdi ell'oldu (Pir
>Sultan Abdal)
>*  Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördükmü  överiz, ama
>soğukkanlığı bizim dertlerimiz e karşı gösterdiler mi, darılır, kızarız.
>(Montaigne)
>*  Hepimizde başklarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır.
>(La Rochefoucauld)
>
>DİL
>   _____
>
>*  Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. (Kaşgarlı Mahmut)
>*  Başların belası, dillerden gelir. (Nizami)
>*  Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli  bir anahtardır. (Montaigne)
>*  Kullanıldıkça keskinlşen tek alet dildir. (Washington Irwing)
>*  Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur.
>(Imam-ı Şafii)
>*  Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden,
>senden de nakleder. (Imam-ı Şafii)
>
>DİN
>   _____
>
>*  Din, belirli şeylere bir açıdan bakmak değil, herşeye belirli  bir
>açıdan bakmaktır. (Robert E. Sega)
>*  Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütününm
>tamamlayıcısı olan iki parçadır. (Heinrich Heine)
>*  İhya-yı din, ihya-yı millettir. Hayt-ı din, nır-u hayattır. (Bediüzzman)
>*  Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla
<******> >değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. (Bernard Shaw)
>*  Din, insanlık tarihine hakim olan en büyük güçtür. Dini duygular,
>insanın bitmeyen bir özelliğidir. (Benjamin Costant)
>   _____
>
>DOĞRULUK
>   _____
>
>*  Doğruluk, hertürlü şartlar altında meyva verir. (Schiller)
>*  Yanlış, sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir.
>(J.J.Rousseau)
>*  Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri  isen.
>(Yunus Emre)
>*  Birisi size. "Dürüst insan diye bir şey yoktur" derse, o kimsenin bir
>düzenbaz olduğuna inanın. (George Berkeley)
>*  Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar. (Wendel Philips)
>*  Eğri olanın gölgeside eğridir. (Hz.Ali r.a.)
>   _____
>
>DOST
>   _____
>
>*  Dost kötü günde belli olur, İyi günde binlercesi bulunur. (Feridun
>Muhammed Atar)
>*  Bir düşman çoktur, fakat bin dost az. (Asaf)
>*  Birçok arkadaşlarımız olabilir, ancak dostlarımız azdır. (Herrick
>Johnson)
>*  Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır. (Mevlana)
>*  Başkalarıyla ilgilenirsen, iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin,
>başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost
>kazanamazsınız. (Dale Carnegie)
>*  Aklın bağlamdığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. (Shakespeare)
>*  Düşmanının düşmanı düşman kaldıkça dosttur, düşmanın dostu dost kaldıkça
>düşmandır. (Bediüzzaman)
>*  Bin kişinin dostluğuna, bir kişinin düşmanlığını satın alma. (Hasan-ı
>Basri)
>*  Ömrünü seyahatle geçirenler, birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz.
>(Seneca)
>   _____
>
>DÜNYA
>   _____
>
>*  Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur. (Fudayl bin Iyaz)
<******> >*  Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi  zor
>olur. (Bekkine)
>*  Dünyaya esir olan azad olmaz. (Hariri)
>*  Yedi iklim dört köşeyi dolandım, Meğer dünya her tarafta bir imiş.
>(Dadaloğlu)
>*  Dünya terzi dükkanı, ölçüyü  veren gider. (Lindsay)
>*  Şu yalan dünyanınsonu hiç imiş, Akşam gelüb konan sabah göç imiş. (Pir
>Sultan Abdal)
>*  Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma. (Hz.İsa a.s.)
>*  Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için
>çalışın. (Hadis-i Şerif)
>
>DÜŞÜNCE
>   _____
>
>*  İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur. (Montesquuieu)
>*  Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor
>demektir. (Albert Lipmann)
>*  Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. (Eflatun)
>*  Düşünmeden öğrenmek, zaman kaybetmektir. (Konfüçyüs)
>
>
>
>
>*  Karaçalıda gül  bitmez. (Karacaoğlan)
>*  Dikensiz gül olmaz. (Robert Herick)
>*  Her diken gül vermez. (Mevlana)
>*  Her insanın dikeni  vardır, gülü  vardır. Gülünü görecek, oradan
>seveceksin. (Esat Çoşan)
>*  Gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz, Kelbi tarine ne hacet ne
>köpektir biliriz. (La Edri)
>   _____
>
>GURUR
>   _____
>
>*  Kavakların dikliğine, boylarının uzunluğuna bakıp onları önemli bir şey
>sanmayın. bütün kibirli, meyvesiz ve gölgesiz      yaratıkların başları
>bulutlarda sallanır. (Cemil Sena)
>*  Alçak yerde tepecik, kendini  dağ sayar. (Şinasi)
>*  Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı
>sanırlar. (Cenap Şehabettin)
>*  Allah büyüklük taslayanları asla sevmez. (Nahl Suresi/23)
<******> >*  Gurur edeni Allah alçaltır, alçak gönüllü olanı yükseltir. (Hadis-i
>Şerif)
>*  Malı ile sana karşı kibirlenen adama karşı kibirlenmek, Allah için
>tevazu sayılır. (Yahya bin Muaz)
>
>GIYBET (Dedikodu)
>   _____
>
>*  Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir. (Corneille)
>*  Bazınız bazınızı gıybet etmesin. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten
>hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. (Hucurat Suresi 12)
>*  Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler
>ile onu anmanızdır. (Hadis-i Şerif)
>*  Başkalarının sizi gıybet etmesinden kederlenmeyiniz. Zira gıybet eden,
>farkında olmayarak size iyilik etmiş olur. (Ata-el
>Horasani)
>*  Gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar. (Hadis-i Şerif)
>*  Üç kişinin gıybeti olmaz. Bunlar: Nefsinin arzularına uyanlar, fıskını
>ilan edenler, zalim hükümdarlar. (Hasan-ı Basri)
>*  Kimin yanında bir mümin aleyhinde konuşulmkala zillete düşürülür de ona
>yardıma gücü yettiği halde yardım etmez, onu zilletten kurtarmazsa, kıyamet
>günü mahlukat arasında Allah Teala onu zelil eder. (Hadis-i Şerif)
>
>
>HAK
>   _____
>
>*  Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. (Hadis-i Şerif)
>*  Haksızlara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe
>katlanmalıdır. (Hz. Ali r.a.)
>*  Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. (Eflatun)
>*  Sultan, haksız olarak bir köylüden bir yumurta alsa, adamları köylünün
>tüm tavuklarını alır. (Sadi)
>*  Cehl ölmeli, zulm ölmeli, hakk bulmalı kuvvet, Hakk'ın yüzü güldükçe
>gülümser beşeriyet. (T.Fikret)
>*  İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az
>birleşirler. (Jospeh Roux)
>*  Zayıfın hakkını kolaylıkla alamadığı bir millet şerefli olamaz. (Hadis-i
<******> >Şerif)
>*  İnsan dünyada bir Hak'dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. (A.Hamid
>Tarhan)
>*  Hak bellediğin yolda yalnızda olsa gideceksin. (Tevfik Fikret)
>   _____
>
>HASTALIK
>   _____
>
>*  Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. (Thomas Fuller)
>*  Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi olmaz. (Eddy Fuller)
>*  Hasta ziyaretinin makbulü, kısa olanıdır. (Tavus)
>*  Hasta ziyaretine gidin. Fakat bunu dört gün ara ile yapın. (Hadis-i
>Şerif)
>   _____
>
>HAYA
>   _____
>
>*  Haya duygusu kaybolan kimsenin kalbi ölür. (Hz.Ali r.a.)
>*  İman yetmişten fazla şubedir. Haya da imandandır. (Hadis-i Şerif)
>*  Allah Teala bir kalbi, kendisinden hayayı gidermekle cezalandırdığı
>kadar hiçbir şeyle cezalandırmamıştır. (M.b.Dinar)
>*  Haya ancak hayır getirir. (Hadis-i Şerif)
>
>HATA
>   _____
>
>*  Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını,
>başka birini misal göstererek anlatınız. (Hz.Ali r.a.)
>*  İlk hata saflığın, sonrakiler suçun mahsulüdür. (Oliver Goldsmith)
>*  Hatalar, ekseriya en iyi öğretmendir. (Froude)
>*  En büyük hata, hata diye birşey tanımamaktır. (Thomas Caryle)
>*  Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünde giderler, insan hemen
>görebilir. (Dryden)
>
>HEDİYE
>   _____
>
>*  Ne verildiği değil, nasıl verildiği önemlidir. (Corneille)
>*  İnsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse onun ne değeri vardır.
>(Charles Tschopp)
>*  Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye, ne altındır, ne de
>mücehver. Yalnız kendimizden bir küçük parça.  (Emerson)
>   _____
>
>HIRS
>   _____
<******> >
>*  Yoksul, çok şey ister; hırslı ise herşeyi. (Syrus)
>*  Çok kazanmak isteyen kaybeder. (La Fontaine)
>*  Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler. (Benjamin Franklin)
>
>İYİLİK
>   _____
>
>*   Zerre kadar iyilik eden mükafatını, zerre kadar kötülük eden de
>cezasını görür. (Zilzal Suresi,7-8)
>*  İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü  herkes. (Cenap Şehabettin)
>*  İnsanlar böyledir işte, ettikleri önemsiz işleri pahalıya sdatarlar.
>(Cardinal de Richelieu)
>*  Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.
>(Hadis-i Şerif)
>*  Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında
>bırakmayanıdır. (Balzac)
>*  İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Her kime iyilik edersen,
>sakla ondan kendini (La-Edri)
>*  Başkalarında iyilik, kendinde ise kötülük ara. (Benjamin Franklin)
>*  Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.
>(Heine)
>*  İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur. (Şehabeddin Ahmed)
>*  İyilik, insanlık sanatıdır. (Nizami)
>*  Her iyilik bir sadakadır. (Hadis-i Şerif)
>*  Deryaya bıraksan eylik zayi olmaz. (Baba Süleyman)
>*  Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. (J.J.Rousseau)
>   _____
>
>İŞ
>   _____
>
>*  Büyük işlerde herkese yaranmak zordur. (Solon)
>*  İşçinin teri kurumadan ücretini veriniz ve kendisine işte iken ücretini
>bildiriniz. (Hadis-i Şerif)
>*  Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye değiştirmem. (James
>Howel)
>*  İşi, sonu taçlandırır. (Lesage)
>   _____
>
>
>İLİM
>   _____
>
>*  Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. (Hadis-i Şerif)
<******>

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !